Hotel Ovčárna

Hotel Ovčárna pod Pradědem se nachází v Hrubém Jeseníku, v nadmořské výšce 1 300 metrů, pouhých 100 metrů od sjezdovek a 3 km od Pradědu, a nabízí lázeňské centrum s krytým bazénem.

NS Se Skřítkem okolím Pradědu

Nenáročná je  trasa, která vás vyvede na vrchol Pradědu, a přesto skýtá ty nejrásnější výhledy! Spatříte čarodějnické Petrovy kameny, uříznutý vrchol přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, lázně Jeseníky a mnoho dalších míst. Naučnou stezkou vás provede Skřítek z Pradědovy družiny a na osmi zastaveních vás čekají informace o unikátní místní flóře a fauně, historii Pradědových …

NS Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava nabízí krásné pohledy na říčku Bílá Opava. Stezka se skládá ze dvou paralelních tras (modrá 5,5 km a žlutá 5 km), které místy vedou po stejné cestě. Dohromady je na stezce umístěno 13 informačních panelů popisujících okolní přírodu a říčku Bílá Opava.

NS Světem horských luk

Návštěvníci se seznámí s prostředním horských luk, zdejšími vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy, s přírodními podmínkami a krajinným rázem vrcholových partií hlavního jesenického hřebene a také s tím, jak svět horských luk ovlivnil člověk.

NS Údolí ztracených štol

Během 2,5 km dlouhé procházky se dozvíme něco o rýžování zlata, způsobu zpracování zlata, jeho původu, ale i zdejší přírodě a mnoho dalšího. Uvidíme zde například místo, kde voda teče do kopce, rudný mlýn a další zajímavé objekty.

Balneopark Jeseník

V Priessnitzových lázních v Jeseníku najdete evropskou raritu, balneopark, který se rozprostírá nad lázeňským areálem. Pojetí balneoparku navazuje na tradiční vodoléčebné metody Vincenze Priessnitze a rozvíjí jeho světově proslulou filozofii léčby vodou, sluncem a pohybem.

NS Česká Ves

Začátek Naučné stezky Česká Ves je na Krajníku na Jižní vyhlídce. Na trase dlouhé necelých 8 km je 25 zastavení věnovaných především historii vesničky Česká Ves. NS končí nedaleko místa zvaného Čertovy kameny.

Muzeum Tkalcovna

Tkalcovna na Rejvízu je malé muzeum, dokumentující historii tradičních řemesel na Zlatohorsku. V expozici lidé najdou malý i velký dřevěný stav, na které se dá tkát. Muzeum má za úkol ukázat lidem, jak to kdysi v domácnostech vypadalo, když se tkalcovství běžně provozovalo.

Rozhledna na Biskupské kupě

Kamenná rozhledna na Biskupské kupě (891 m) je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Nachází se zde poštovna a ke 110. výročí zahájení činnosti poštovny vzniklo i příležitostné razítko.

Zámecký vrch, zřícenina hradu Edelstein

Je to jeden z nejrozsáhlejších bývalých hradů ve Slezsku, zachovaly se z něj však jen drobné zbytky kamenného zdiva. V roce 1936 se výzkumu historie hradu věnoval jistý Herbert Weinelt, který vyměřil rozměry stavby na 65 x 120 metrů.

Zlatokopecký skanzen

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.

Městské muzeum Zlaté Hory

Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Budova patří mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny Zlatých Hor. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku.

Jeseníky všemi smysly

Výstava vás provede po Jeseníkách všemi smysly. Jak si lépe uvědomit okolní přírodu? Zaměřte se na poznávání čichem, chutí, hmatem a sluchem. Obtížnost: moc se nenachodíte, ale musíte pozorně čístDélka: jen v prostorách výstavy, na vyluštění potřebujete asi 30 minutKdy je vhodné hru procházet: hra je přístupná v otvírací doběUmístění hledačky: Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice …

Jesenické kameny

aneb jak vznikla geologická expozice v Karlově Studánce Obtížnost: moc se nenachodíte, ale musíš pozorně čístDélka: asi 300 m, na vyluštění potřebujete asi 30 minutKdy je vhodné hru: hledačka je od jara do podzimu Umístění hledačky: Geologická expozice a Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánkawww.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky Permoníci mají plné ruce práce. Nanosit všechny ty kameny na jedno místo, a …

NS Rejvíz

Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit řadu suvenýrů. Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality – ustupující smrk a nástup borovice blatky.

Velké mechové jezírko

Velké mechové jezírko je rašelinné jezero, které se nachází v rašeliništi v národní přírodní rezervaci Rejvíz v okrese Jeseník v Jeseníkách a patří k největším rašelinným jezírkům v České republice. Leží 1,5 km jihozápadně od osady Rejvíz.

Křížová cesta na Křížový vrch

V Nízkém Jeseníku najdete ojedinělou barokní křížovou cestu z 18. století, která vede z obce Ruda až po vrcholek Křížového vrchu. Z kopce se otevírá úchvatný výhled na Jeseníky, vrchy Králického Sněžníku i roviny Hané.

Vodní tvrz, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Mezi nepříliš početnými historickými památkami na Jesenicku zaujímá jedno z nejdůležitějších míst budova vodní tvrze v Jeseníku, dnes sídla Vlastivědného muzea Jesenicka.

Prameny

V Jeseníku a jeho okolí se nachází stovky pramenů, které léčí lidské neduhy již od dob prvního tzv. vodního lékaře Vincenze Priessnitze.

Rozhledna Zlatý chlum

Rozhledna Zlatý chlum dominuje malému lázeňskému městečku Jeseník v Olomouckém kraji. Najdete ji na vrcholu stejnojmenného kopce v nadmořské výšce 875 metrů. Kamenná rozhledna má již za sebou dlouholetou historii, protože k jejímu prvnímu otevření došlo 3. září 1899.

Rolovat nahoru