Zajímavosti

Hotel Ovčárna

Hotel Ovčárna pod Pradědem se nachází v Hrubém Jeseníku, v nadmořské výšce 1 300 metrů, pouhých 100 metrů od sjezdovek a 3 km od Pradědu, a nabízí lázeňské centrum s krytým bazénem.

NS Se Skřítkem okolím Pradědu

Nenáročná je  trasa, která vás vyvede na vrchol Pradědu, a přesto skýtá ty nejrásnější výhledy! Spatříte čarodějnické Petrovy kameny, uříznutý vrchol přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, lázně Jeseníky a mnoho dalších míst. Naučnou stezkou vás provede Skřítek z Pradědovy družiny a na osmi zastaveních vás čekají informace o unikátní místní flóře a fauně, historii Pradědových …

NS Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava nabízí krásné pohledy na říčku Bílá Opava. Stezka se skládá ze dvou paralelních tras (modrá 5,5 km a žlutá 5 km), které místy vedou po stejné cestě. Dohromady je na stezce umístěno 13 informačních panelů popisujících okolní přírodu a říčku Bílá Opava.

NS Světem horských luk

Návštěvníci se seznámí s prostředním horských luk, zdejšími vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy, s přírodními podmínkami a krajinným rázem vrcholových partií hlavního jesenického hřebene a také s tím, jak svět horských luk ovlivnil člověk.

NS Údolí ztracených štol

Během 2,5 km dlouhé procházky se dozvíme něco o rýžování zlata, způsobu zpracování zlata, jeho původu, ale i zdejší přírodě a mnoho dalšího. Uvidíme zde například místo, kde voda teče do kopce, rudný mlýn a další zajímavé objekty.

Balneopark Jeseník

V Priessnitzových lázních v Jeseníku najdete evropskou raritu, balneopark, který se rozprostírá nad lázeňským areálem. Pojetí balneoparku navazuje na tradiční vodoléčebné metody Vincenze Priessnitze a rozvíjí jeho světově proslulou filozofii léčby vodou, sluncem a pohybem.

NS Česká Ves

Začátek Naučné stezky Česká Ves je na Krajníku na Jižní vyhlídce. Na trase dlouhé necelých 8 km je 25 zastavení věnovaných především historii vesničky Česká Ves. NS končí nedaleko místa zvaného Čertovy kameny.

Muzeum Tkalcovna

Tkalcovna na Rejvízu je malé muzeum, dokumentující historii tradičních řemesel na Zlatohorsku. V expozici lidé najdou malý i velký dřevěný stav, na které se dá tkát. Muzeum má za úkol ukázat lidem, jak to kdysi v domácnostech vypadalo, když se tkalcovství běžně provozovalo.

Rozhledna na Biskupské kupě

Kamenná rozhledna na Biskupské kupě (891 m) je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Nachází se zde poštovna a ke 110. výročí zahájení činnosti poštovny vzniklo i příležitostné razítko.

Zámecký vrch, zřícenina hradu Edelstein

Je to jeden z nejrozsáhlejších bývalých hradů ve Slezsku, zachovaly se z něj však jen drobné zbytky kamenného zdiva. V roce 1936 se výzkumu historie hradu věnoval jistý Herbert Weinelt, který vyměřil rozměry stavby na 65 x 120 metrů.

Zlatokopecký skanzen

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.

Městské muzeum Zlaté Hory

Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Budova patří mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny Zlatých Hor. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku.

NS Rejvíz

Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit řadu suvenýrů. Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality – ustupující smrk a nástup borovice blatky.

Velké mechové jezírko

Velké mechové jezírko je rašelinné jezero, které se nachází v rašeliništi v národní přírodní rezervaci Rejvíz v okrese Jeseník v Jeseníkách a patří k největším rašelinným jezírkům v České republice. Leží 1,5 km jihozápadně od osady Rejvíz.

Křížová cesta na Křížový vrch

V Nízkém Jeseníku najdete ojedinělou barokní křížovou cestu z 18. století, která vede z obce Ruda až po vrcholek Křížového vrchu. Z kopce se otevírá úchvatný výhled na Jeseníky, vrchy Králického Sněžníku i roviny Hané.

Vodní tvrz, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Mezi nepříliš početnými historickými památkami na Jesenicku zaujímá jedno z nejdůležitějších míst budova vodní tvrze v Jeseníku, dnes sídla Vlastivědného muzea Jesenicka.

Prameny

V Jeseníku a jeho okolí se nachází stovky pramenů, které léčí lidské neduhy již od dob prvního tzv. vodního lékaře Vincenze Priessnitze.

Rozhledna Zlatý chlum

Rozhledna Zlatý chlum dominuje malému lázeňskému městečku Jeseník v Olomouckém kraji. Najdete ji na vrcholu stejnojmenného kopce v nadmořské výšce 875 metrů. Kamenná rozhledna má již za sebou dlouholetou historii, protože k jejímu prvnímu otevření došlo 3. září 1899.

Čertovy kameny

Čertovy kameny jsou skalní útvar nacházející se na severním úbočí Zlatého chlumu asi 3 km od Jeseníku. 40 m vysoký a 100 m dlouhý skalní útvar dal i jméno turistické chatě, která byla vybudována v jeho těsné blízkosti na počátku 20. století.

Městské informační centrum Bruntál

MIC bylo zpřístupněno veřejnosti v první polovině roku 2000, a to již při garantování základních služeb a činností standardního turistického info-centra.

Jeseníky hrou