Zajímavosti

Wellness Hotel Peras

Peras Wellness Hotel se nachází v obci Ludvíkov, 600 metrů od nejbližšího lyžařského vleku, a nabízí restauraci, fitness centrum, wellness centrum, volný vstup do krytého bazénu a úschovnu lyží.

Gabrielův dům

Gabrielův renesanční dům pochází z doby okolo roku 1600, i když jeho jádro je středověké. Nárožní jednopatrový měšťanský dům s vysokým stupňovitým štítem členěným pilastry a slepými a arkádami.

Vesnická památková rezervace Heřmanovice

Chráněny jsou domy lokální formy jednotného jesenického domu (východosudetský typ). Jde o přízemní roubený dům krytý sedlovou šindelovou, od poloviny 19. století břidlicovou střechou (později eternit nebo plech) o značném sklonu s kamennou podezdívkou.

Kamenná bašta

Uprostřed moderní zástavby si prohlédněte pozůstatek městských hradeb s kamennou baštou z přelomu 15. -16. století.

Zámek Bruntál a Muzeum v Bruntále

Zámek Bruntál, nacházející se v centru města Bruntálu, je jednou z nejvýznamnějších památek regionu. Okolo zámku netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami se rozkládá zámecký park.

Opevnění z 2. světové války

Řopík je lidový název pro železobetonový odolný objekt lehkého opevnění vzor 37 budovaného ve druhé světové válce. Kolem Karlovic se těchto vojenských opevnění nachází několik.

Kostel sv. Martina

První písemná zmínka o obci Široká Niva je z roku 1278. Kostel byl dostavěn v roce 1721 na území tehdejšího Bretnova, knížetem Antonem Florianem Lichtenštejnem. Kolem kostela je postavená zděná hřbitovní zeď z roku 1724. Součástí areálu je fara z 16. století, upravovaná v barokním slohu a doplněná empírovou fasádou.

NS Široká Niva

Naučná stezka v Široké Nivě byla slavnostně otevřena dne 30.7.2011. Stezka vás provede po obci a jejím okolí a na 5 zastaveních seznámí s kulturními, přírodními a historickými zajímavostmi v obci.

Schindlerova stodola

Schindlerova stodola je hospodářská stavba, kterou si nechal postavit zdejší občan Rudolf Schindler st. mezi lety 1935 – 1937. Výjimečné řešení střešní konstrukce vedlo v roce 2000 k vyhlášení Schindlerovy stodoly kulturní památkou.

Muzeum Kapličkový vrch

Soukromé Muzeum Kapličkový vrch bylo založeno v září roku 1994. Prvopočátečním záměrem bylo vytvořit přímo v Malé Morávce instituci, která by umožnila dokumentovat a soustředit autentické doklady o životě v podhorské vesnici a to od nejstarších hmotných pramenů do současnosti.

NS Velká kotlina

Naučná stezka Velká Kotlina je bezesporu nejpoutavější stezkou turistů v CHKO Jeseníky. Začíná v Karlově a vede podél toku řeky Moravice přes přírodní rezervaci Velká kotlina nad Temnou, kde končí popis trasy sedmou tabulí.

Lípa u zámečku

Památný strom.

Alej na Anenský vrch

Počátky této aleje lemující cestu k poutnímu kostelu svaté Anny jsou vázány na období vzniku kostela a poutní cesty k němu. V roce 1696 zde byla vystavěna dřevěná kaple, kterou v roce 1770 nahradil zděný kostel.

Buk v Andělské Hoře

Památný strom.

Kostel Narození Panny Marie

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Andělské Hoře je raně barokní stavba z roku 1672. Byl upraven roku 1719, po požáru roku 1734 a zhruba v polovině 19. století. Jde o trojlodní kostel s majestátní, 54 metrů vysokou věží, zakončenou barokní přílbou a dvěma věžními báněmi.

Památník letu první družice do vesmíru

Památník vznikl v roce 1960 a je zmenšenou kopií památníku stojícího v Moskvě. Připomíná rok 1957 a let první družice do vesmíru.

Hotel Paramon

Hotel Paramon se nachází v krásném prostředí pohoří Jeseníků, jejíž dominantou je nejvyšší hora Praděd. Okolí Suché Rudné láká svou přírodou ke strávení nádherné dovolené jak v létě tak i v zimě. Hotel Paramon leží asi 7km od Karlovy Studánky a je postaven ve stylu zapadajícím do horského prostředí a nabízí běžný komfort horského hotelu.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou stojí uprostřed Suché Rudné. Byla postavena dle údaje na korouhvičce v roce 1796, některé prameny však hovoří i o datu 1720.

Dostihové závodiště

Dostihové závodiště ve Světlé Hoře bylo vybudováno v 2. polovině 80. let minulého století Státním statkem Bruntál. V roce 1987 byly dokončena stáj pro koně, v roce 1989, přesně pak 15. července, byl otevřen celý areál dostihové závodiště, který měl kromě dostihů a tréninku koní sloužit i pro pořádání zemědělských výstav.

Dub u rybníčku

Památný strom.

Jeseníky hrou