Zajímavosti

Farma U Stromovouse

Kozí farma ve Světlé Hoře.

Zřícenina hradu Freudenstein

Hrad měl obdélníkový půdorys o délce kolem 54 metrů a šířce 16 metrů. Byl opevněn valem a příkopem a zčásti mu poskytovala přirozenou ochranu příkrá skála. Jeho existence postupně upadala v zapomnění a teprve v 19. století byl odkryt při výstavbě nové silnice z Andělské Hory do Vrbna, na niž bylo také použito kamene z …

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie v obci Ludvíkov je filiální kostel postavený v 18. století a kulturní památka České republiky.

Dřevěná kaple

V obci Ludvíkov, která leží mezi Vrbnem pod Pradědem a lázněmi Karlova Studánka, byla roku 1923 postavena dřevěná kaplička, která slouží jako památník obětem 1. světové války.

Vyhlídka Na Brantlochu

Cesta vede nad údolím Ludvíkova, oblastí zajímavých skalních útvarů až na vyhlídku nad hlubokým údolím Brantloch.

Vyhlídka Nad Ludvíkovem

Vyhlídka Franze Josefa nad Ludvíkovem.

Zřícenina hradu Fürstenwalde

Hrad stával na Zámeckém vrchu nad soutokem Střední a Bílé Opavy. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen obvodové hradby, vyčnívající jen velmi málo nad terén, a zbytky základů vnitřních hradeb.

IS CHKO Jeseníky a geologická expozice

Expozice dokumentuje geologický vývoj celého Jesenicka. Na začátku naučné stezky je umístěna informační tabule, která informuje návštěvníky o geologii Jesenické oblasti. Návštěvníci se zde mohou seznámit s typickými horninami regionu.

Rozhledna Na Skalce

Samotná rozhledna je 20 m vysoká a perličkou je, že jako předloha pro návrh této vyhlídkové věže byl vybrán model dnes již neexistující rozhledny, která až do roku 1946 stála na nejvyšší hoře Jizerských hor – Smrku.

NS Údolím lapků z Drakova

Tato stezka je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Nachází se zde zříceniny starých hradů a je opředeno pověstmi o lapcích a loupežnících.

Lorenzova dřevouhelná huť

Vysoká pec je cennou a ojedinělou památkou na dobu rozmachu železářství v kraji a byla vybudována kolem roku 1807 jako součást závodu na výrobu a zpracování surového železa. Ve 20. letech byla huť již ve velmi špatném stavu a pravděpodobně nebyl další provoz možný.

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny je barokní jednolodní zděná stavba s půlkruhovým závěrem. Západní strana je zaoblená. Na jižní straně je přistavěna hranolová věž. Na severní straně je přízemní sakristie a přistavěná kaple. Věž je zakončená cibulovou střechou s lucernou krytá plechem. Střecha lodi je sedlová a krytá plechem, sakristie má střechu pultovou, krytou plechem.

Mořské oko

Karlovické jezírko, nazývané Mořské oko, nevzniklo přirozenou cestou. Na konci 19. století zde byl břidlicový lom, který je nyní zatopený vodou.

NS Cesta kolem vody

Vodoteč

Jedná se o výtvarně a architektonicky řešenou soustavu dřevěných korýtek, kterými po zapumpování protéká voda z obecní studny.

Sklárna Tomi

Výroba replik historického skla.

Kostel sv. Barbory a sv. Kateřiny

Orientovaná jednolodní pozdně barokní zděná stavba s půlkruhovým závěrem a přistavěnou sakristií. V ose průčelí vystupuje kvádrová věž s okoseným nárožím. Nad oltářem se nachází socha sv. Barbory. Kněžiště má původní výmalbu, která nahrazuje oltářní obraz. V interiéru je původní kazatelna, křížová cesta a na kruchtě jsou varhany z roku 1913 od krnovské firmy Rieger-Kloss.

VÍCE Ve mlýně Karlovice

Galerie Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice Jeseníky.

Muzeum Kosárna

Zajímavé muzeum najdete v dřevěném objektu bývalé kosárny v Karlovicích ve Slezsku. Roubený patrový dům založený pravděpodobně v 17. století, byl do dnešní podoby upraven v letech 1754 a 1922. Dům je úzce spjat se železářskou historií obce.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1777–779, a to ve stylu italské renesance. Jednolodní stavba s odsazeným kněžištěm má čtyřhrannou korunovanou věž s obloukovou kupolí. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony, třetí pak v sanktusníku nad kostelní lodí.

Jeseníky hrou