Zlatá horečka v Suché Rudné

Zlato se v Jeseníkách těžilo odnepaměti, v Suché Rudné prokazatelně od 12. století. Archivní doklady nám praví, že k těžbě se používaly rýžovnické splavy.

Měkká žíla, Podmáslí a Velká žíla,
více než 100 m do hloubky vyhloubena byla,
z nich v 16. století se vytěžilo, zlata více než 300 kilo.
Na Kapli Nejsvětější Trojice je krásná dřevěná zvonice.
Dříve prý v Karlové Studánce stála, už je tomu 200 let bezmála.
U ní zjistíte, kde v Suché Rudné se voda, k těžbě zlata tak potřebná, vzala. Kolem Hvězdy kanál se vine, v něm voda z … plyne.

Tajenka vám prozradí jméno říčky, ze které byla do Suché Rudné přiváděna voda. Doplňte do ní informace z informační tabulky na kapličce.

(1) Jaká je zvonová věžička?
(2) Jaký je výraz pro osmibokou zvonovou věžičku?
(3) Co je uvedeno na korouhvičce?
(4) Jaká je sousední obec Karlova Studánka?
(5,6,7) Na co byla kaple hojně využívána do 70. let 20. století?
(8) Na jaké účely byl použit původní zvon z kaple?
(9) Jak se jmenuje současný zvon na kapli?

S vyluštěnou tajenkou pospíchejte do Hotelu Paramon, tam se na razítko ptejte.

Další hry: