Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou stojí uprostřed Suché Rudné. Byla postavena dle údaje na korouhvičce v roce 1796, některé prameny však hovoří i o datu 1720.

Další hry: