Kostel sv. Barbory a sv. Kateřiny

Orientovaná jednolodní pozdně barokní zděná stavba s půlkruhovým závěrem a přistavěnou sakristií. V ose průčelí vystupuje kvádrová věž s okoseným nárožím. Nad oltářem se nachází socha sv. Barbory. Kněžiště má původní výmalbu, která nahrazuje oltářní obraz. V interiéru je původní kazatelna, křížová cesta a na kruchtě jsou varhany z roku 1913 od krnovské firmy Rieger-Kloss.

Další hry: