NS Česká Ves

Začátek Naučné stezky Česká Ves je na Krajníku na Jižní vyhlídce. Na trase dlouhé necelých 8 km je 25 zastavení věnovaných především historii vesničky Česká Ves. NS končí nedaleko místa zvaného Čertovy kameny.

Další hry: