NS Údolí ztracených štol

Během 2,5 km dlouhé procházky se dozvíme něco o rýžování zlata, způsobu zpracování zlata, jeho původu, ale i zdejší přírodě a mnoho dalšího. Uvidíme zde například místo, kde voda teče do kopce, rudný mlýn a další zajímavé objekty.

Další hry: