Opevnění z 2. světové války

Řopík je lidový název pro železobetonový odolný objekt lehkého opevnění vzor 37 budovaného ve druhé světové válce. Kolem Karlovic se těchto vojenských opevnění nachází několik.

Další hry: