Bruntálská památková zóna není žádná nuda!

Jen se rozhlédněte kolem, to je ona,
v Bruntále na náměstí městská památková zóna.
Tady už to každé dítě dávno ví,
Bruntál je české město nejstarší.
Dvanáctsettřináct mu Přemyslovci udělili městská práva,
pro místní to byla věru skvělá zpráva.
Železa, zlata, olova, stříbra a mědi tu bylo dosti.
Německy zván byl Freudenthal, v češtině Údolí radosti.

Pojďte, projdeme se, aspoň pro legraci, do tajenky vyplníme kupu informací.

1 Začneme v rohu, kde stojí stará radnice,

pro historii Bruntálu významná velice.
Klasicistní budova, postavená v polovině 19.století,
za druhé světové války byla zdrojem obrovského napětí.

Kdo je na erbu nad vstupem do budovy?

1342

Opiš slovo na morovém sloupu nad letopočtem 1715.

15

2. Naproti vystavěn byl krásný renesanční dům,

Gabrielův, dříve bývalo v něm městské muzeum.
Postavili jej už v roce šestnáctset, jestli se nepletu,
Bruntál v čele s pány z Vrbna zažíval dobu svého největšího rozkvětu.
Nárožní jednopatrový měšťanský dům, jak vidíme sami,
je zdoben vysokým štítem se slepými okny a arkádami.

Čím je pokryta střecha domu? Co je na ní?

10141

V průčelí domu vpravo je krásný zdobený svod
ze střechy. Jsou na něm vytepány

K
11512

3 A nyní se přesuneme na Zámecké náměstí,

krásný zámek pánů z Vrbna tady zůstal naštěstí.
Dokladem, že tu o stavbu ve stylu renesance běží,
je nádvoří zámku s krásnými arkádovými ochozy a zámeckou věží.
Po bitvě na Bílé hoře Jan mladší Bruntálský z Vrbna dál v zámku žil by rád,
avšak musel prchnout a Řád německých rytířů jej získal jako konfiskát.
Přestavby ojediněle spojily renesanční a barokní sloh v jednom celku,
uvnitř je dnes Muzeum a krásný park venku.

Na zábradlí v průčelí zámku jsou dvě písmena, napište je sem podle abecedy

73

4. Zámečtí páni ve volných chvílích mají různé nápady,

nechávají tesat sochy, zakládají parky a zahrady.
Krajinářský park i barokní zahrada na jednom místě,
vedle zbytky městských hradeb stojí pevně, jistě.
Kromě zámecké expozice se nachází v tomto domu
výstavy: příroda Bruntálska, řemesla a živnosti regionu.

V parku vlevo od vchodu vidíte sochy – kolik jich tu je? Vypište slovy.

6

5. Jdeme kousek dál, á, tady je –

kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Z 13. století pocházejí základy kostela,
gotika v té době zrovna „frčela“,
svatému Václavovi původně zasvěcen,
renesančních úprav dočkal se ve století šestnáctém.
Páni z Vrbna měli jej, pak němečtí rytíři, taky už nežijí,
ti druzí kostel zasvětili své patronce Panně Marii.
V 18. století vyhořelo město dvakráte,
proto s barokními úpravami se tu setkáte.

Vlevo od kostela socha Panny Marie, drží v ruce květy asi lilie. Opiš prostřední slovo nápisu na podstavci sochy nad letopočtem 1678:

89

Tajenka vám prozradí, že Uhlířský vrch je… A je na něm k vidění…

11121379147
941527
2495114
7
Ž
26108117
31957

S vyplněnou tajenkou spěchejte do Zdravé výživy Bruntál za kostelem
a ptejte se na razítko. Pokud bude zavřeno, stačí vám vyplněná tajenka bez razítka.

Další hry: