Mlékařský quest

Obtížnost hledačky: moc se nenachodíš, ale musíš pozorně číst
Délka hledačky: asi 200 m, na vyluštění potřebuješ asi 30 minut
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně v otvírací době Farmy U Stromovouse
Umístění hledačky: Farma U Stromovouse Světlá Hora-Stará Voda, www.farma-u-stromovouse.cz

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text! Nápovědy jsou umístěny v textu na jednotlivých zastaveních naučné stezky Zdraví a příroda v Jeseníkách. Hledané slovo dopište do tabulky pod textem, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky.

Zastavení 2: Příroda v Jeseníkách

Vítej u nás v Jeseníkách, v čisté přírodě,
zapomeň na stresy města a buď v pohodě.
I když se ti naše hory drsné mohou zdát,
až je poznáš, zavítáš k nám jistě znovu rád.
Vystoupáš na horské louky, přímo do oblak,
v trávě šustí nožky myší, v keři zpívá pták.
Tamhle leze malý brouček, tamhle motýl létá,
rozkvétá tu množství bylin přímo vprostřed léta.

Jaké podmínky vládnou na horských holích?

1
2
3
4

Zastavení 3: Historie pastevectví v Jeseníkách

Na holích ti zbytek cesty připomenout může,
že sem zavítaly kroky nejednoho muže.
Co hledali na těch kopcích horalové smělí?
Jedni rudu, druzí zase krávy tu pást chtěli.
Přišly s nimi také ženy, pracovali spolu,
potom to, co vyrobili, vozili zas dolů.
Na Ovčárně Grohalovi vyráběli sýry,
hostům každý pobyt u nich zdál se býti milý.

Co vozili manželé Grohalovi denně do Karlovy Studánky?

5
6

Odkud pocházela Rosalie Grohalová?

7
8

Zastavení 4: Pastva v Jeseníkách

Na jaře bílé květy sasanek na kopcích září,
už táhnou do kopců pastevci s drsnou tváří,
aby užili si jejich krávy vprostřed léta
to množství chutných bylin, jež tu vzkvétá.

Pase se na jesenických horských holích i dnes?

9

Jak se nazývá způsob chovu, kdy se zvířata pasou na loukách?

10

Zastavení 5: Každé zvíře má své jméno

Pod kopci, v údolí potoka náš příběh začíná,
ten čistý vzduch a dobrá pastvina.
Horské slunce kozám našim vitamíny dává,
na loukách se pro ně rodí byliny a tráva.
V zimě stáj jim proti chladu dobrý úkryt skýtá,
každé jaro naše náruč množství kůzlat vítá.

Jaké plemeno koz a krav na farmě chováme?

11

Kde jsou naše zvířata v zimě?

12

Jaké travní porosty jsou dobré pro zvířata?

13
14

Zastavení 6: Z farmy přímo na stůl

Tisíce let žili lidé s přírodou ve smíru,
za posledních sto se stali „pány vesmíru“.
Co na tom, že na loukách nic nežije,
všechno nahradí nám chemie?

15
16

Zastavení7: Mléčné výrobky jako potrava i lék

Lahodné mléko, tvarohy a sýry,
to vše ti dodá potřebné síly.
Cítíš to? Kdo by to byl řek,
potrava může být i lék!

Jak se jmenuje mléko od dojnic, které jsou na pastvě nebo krmeny senem?

1718

U kterého sýra je v procesu výroby zmíněná metoda dohřívání?

19
20

Zastavení 8: Člověk v Jeseníkách

Když se u nás zastavíš, tak zjistíš vzápětí,
kdy sem lidé bydlet přišli, v kterém století.
Člověk ve vysokých horách nejprve se bál,
obydlel je ale záhy, jak je prozkoumal.
Nejprve sem ovce hnali přes hluboký les,
kola, auta, autobusy lidi vozí dnes.
Kolik lidí naše hory ještě mohou snésti?
Nechme také našim dětem jejich kousek štěstí!

Na tabuli se dozvíte, co začalo v Jeseníkách v 17. století.

2122
23

Tajenka

56517
76819
3211522102310
10
121711
1679
21612
2111761415517
12
26122094
13171229
2371918192311

Další hry: