Za historií a přírodou Jesenicka

Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Vydej se do tvrze za vodou za historií a přírodou, k razítku není cesta hladká, úkoly budeš muset splnit. Zkrátka, objevíš taje místní historie nebo se podíváš, co zde roste a žije.

Při vstupu do muzea dostanete hru s úkoly, které vás provedou expozicemi Historie a archeologie Jesenicka nebo Fauna a flóra Jesenicka.

Po vyplnění tajenky nebo kvízu získáte razítko na recepci muzea.

Další hry: