Za tajemstvími kolem Andělské Hory na Anenský vrch

Začněte na náměstí u kostela Narození Panny Marie a pak jděte do parku, kde se napojíte na zelenou turistickou značku. Na Anenský vrch ujdete cca 3 km a k vyluštění tajenky budete potřebovat asi 1,5 hodiny.

Na vrcholu budete odměněni krásnými výhledy. Na zastaveních hledejte písmenka do tajenky. Na konci vás čeká schránka s razítkem.

Andělská Hora – město pod horami, obklopené štolami a dobývkami,
má ve znaku s trakařem horníka, stará obchodní stezka se jej dotýká,
tajemstvím a pověstmi je opředené.
Kolem rybníka povede vás naučná stezka, kolem vzácná příroda a krajina hezká,
křížovou cestou na Anenský vrch vystupte a zpět domů vraťte se úžasnou alejí památných stromů,
s láskou zde byly vysázené.

(1) Na náměstí původně gotický kostel Narození Panny Marie stojí, nad vchodem nápis hlásá, že město má Českou mši svoji.

Toho jméno uveď sem, kdo je jejím autorem:

2

(2) Až stanete v stínu památného buku, objevte krásu barev a zvuků, u pomníku skladatele slavného jména, JUDr. Eduarda Schöna.

Co má pan skladatel na krku?

1

(3) Hurá, už jsme u rybníka, žáby skáčou (děti můžou taky, je tu přírodní posilovna), voda stříká, zopakujte si historii města zde u vody a objevte taje jesenické přírody.

Ve znaku Andělské Hory jsou tři

11
6
10

Najděte na tabuli za rybníkem žábu, která se tady nejčastěji rozmnožuje, každoročně škola a město stovky jich před koly aut zachraňuje.↑

(4) Na zelenou značku zpět a vaše kroky míří dál k tabuli s číslem 4. Ač Praděd je zdejšímu kraji blízký, geograf popsal tu Jeseník Nízký. Svým vývojem se trochu odlišily, v Nízkém Jeseníku staré sopky zbyly.

Najdi na tabuli vrcholy Nízkého Jeseníku

98
35

(5) To je kopec, mámo, táto, prý se tu těžilo zlato! I železné rudy zásoby tu byly, v 18. století nejvíce se doly rozšířily.

Na obrázku vedle kahanů stojí horník ve

M
7
I
4

(6) Vzhůru po křížové cestě zbývá metrů dvakrát 200, až nahoře docela octnete se u poutního kostela. Svatá Anna, chladno z rána, pod ním štola vykutána. Výhledů je kolem dosti, kochejte se do sytosti.

Na zastavení číslo šest, žlutý pruh uprostřed jest, číslovka 861 nadmořskou výšku značí, název před ní do tajenky stačí.

12

Pokud pozorní jste byli, tajenku jste vyluštili. Schránku kovovou teď nalezněte, otevřete a razítko si otiskněte.


Tajenka

Město, co ve znaku má anděla a horníka, zvláštním půdorysem vyniká. Jaký půdorys to byl, na kterém jej Jan starší Bruntálskýz Vrbna založil?

4311412498192
6912617711105

Také jeho původní německý název mohli byste znát, doplňte, je to přece … ↑

Další hry: