Jesenické toulky nejen za textilní tradicí

Jeseník

Ve středověku těžbou drahých kovů historie Jeseníku začíná,
později lázeňství vzkvétá, textilní výrobu a obchod rozvíjí nejedna slavná rodina.
Lněné plátno místních tkalců i exkluzivní damašek vozí do světa,
pod rukama město jim do krásy rozkvétá.

Víte, které slavné rody rozvíjely od 19. století výrobu a obchod s textilem?
A jak se podnik vyvážející exkluzivní damašek na císařský dvůr do Vídně, Londýna nebo New Yorku jmenoval?

Projděte si pěší trasu tzv. Jesenických toulek (malý okruh I.) a rozluštěte tajenku. Na zastaveních najdete odpovědi do křížovky. Při svém putování objevíte mnoho zajímavostí a odhalíte skryté příběhy starých jesenických
domů.

Start a cíl: Masarykovo náměstí (Jesenické toulky okruh I.)
Délka: cca 2 km, cca 45 min
Kdy je vhodné hledačku procházet: Lze postupovat dle značené naučné stezky,
dle portálu Mapy.cz či dle brožury, která je k dispozici v informačním centru v Jeseníku.
Umístění: centrum města Jeseník

Zastavení 1

(1) Erbovní zvíře města Jeseník (dravý pták).
(2) Erbovní zvíře města Jeseník v dolní části erbu.
(3) Původní německý název lázní Jeseník.
(11) Původní německý název města Jeseník.
(12) Současný název náměstí, kde stojí radnice.
(16) Jak se jmenuje český světec, kterému je věnována socha za jesenickou radnicí.

Zastavení 2

(5) Jak se nazývá stavba, ve které sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka.
(7) Jméno významného hudebního skladatele Ditterse z Dittersdorfu.

Zastavení 3

(13) Křestní jméno jesenického kata Waxmanna.
(14) Název stavby, ve které sídlí Informační centrum města Jeseník.

Zastavení 4

(6) Název historické budovy mezi Informačním centrem
města Jeseník a mostem přes řeku Bělou.
(4) Do kterého historického stavebního stylu patří most
přes řeku Bělou.

Zastavení 5

(15) Jaké bylo příjmení stavitele Czwrczekovy vily.

Zastavení 7

(8) Kámen, ze kterého je vytesán pomník Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech.
(9) Významný sochař a autor pomníku V. Priessnitze ve Smetanových sadech Josef…
(10) Významný „vodní doktor“, který založil léčebné lázně v Jeseníku.

Rozluštěte tajenku a přijďte si pro razítko a odměnu do Informačního centra Jeseník.

Další hry: