Jesenické kameny

aneb jak vznikla geologická expozice v Karlově Studánce

Obtížnost: moc se nenachodíte, ale musíš pozorně číst
Délka: asi 300 m, na vyluštění potřebujete asi 30 minut
Kdy je vhodné hru: hledačka je od jara do podzimu

Umístění hledačky: Geologická expozice a Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky

Permoníci mají plné ruce práce. Nanosit všechny ty kameny na jedno místo, a to z celých Jeseníků až sem, to dá zabrat. Vždyť jsou tu horniny a nerosty, které dokumentují geologický vývoj Jeseníků, Rychlebských hor a Králického Sněžníku.

Opravdu to byli permoníci, kdo je sesbíral a přivezl sem? Co myslíte? Hledejte v expozici čísla – jednotlivé zajímavé horniny a minerály a doplňte jejich jména do tajenky.

Tajenka vám prozradí, kdo je doopravdy duchovním otcem a tvůrcem celé expozice. Až ji vyplníte, přijďte si pro razítko do altánku u geologické expozice.

B 3       Je to vápenec, není to vápenec? Asi ne, když je v něm příměs uhličitanu hořečnatého, ta ve vápenci není. Kámen pochází z velkovrbenské klenby.

G 14    Průsvitné součásti kamene jsou křemen a kalně bílé jsou živce. Tento kámen je součástí žulovského plutonu, nachází se v širším okolí města Žulová.

F 4       Ó, kámen katedrál a paláců, výstavní kousek. Kámen je součástípláštěžulovského plutonu, vyskytuje se v severní části desenské klenby u Písečné.

O1       Vznikla působením podmořských proudů při ukládání zrnitého materiálu. Touto horninou je tvořen spodní karbon Nízkého Jeseníku.

H 27    Tato horniny má hrubá zrna jednotlivých minerálů. Tvoří kru v pásmu Orlíka vjádředesenské klenby ve východní části Hrubého Jeseníku.

K 26     Patří mezi horniny, které vznikly usazováním materiálu – sedimentární horniny. Je jedním z kamenů, jež jsou součástí východní části obalu desenské klenby.

I 12      Tato hornina patří mezi vyvřeliny a je velmi zásaditá. Je součástí červenohorské části obalu desenské klenby.

C 3       Společně s rulami tvoří jádro keprnické klenby. Na tomto kameni se vyskytují vyrostlice minerálu staurolitu, které vznikly krystalizací za vysokých teplot.

Další hry: