Kdys zde lesy pusté byly, než kraj lidé osídlili

Obtížnost hledačky: střední, budete stoupat do kopce a musíte hledat v delších textech
Délka trasy: cca 2 km
Doba potřebná na projití: asi 2 hodiny, není možné projít s kočárkem, kolo musíte vést
Doporučené vybavení na cestu: papír, psací potřeby, pevná obuv, pití, svačina, může se hodit dalekohled
Začátek: na parkovišti pod rozhlednou Na Skalce, na začátku naučné stezky
Konec: u rozhledny Na Skalce

Naučná stezka Na Skalce, není pro žádné ospalce.
I ti, co toho hodně vědí, najdou zde spoustu odpovědí.
Co zde kvete, co zde žije, jaká je místní historie,
co je na zdejší farmě k uvidění…
My však všimneme si zdejšího kraje osídlení.

1 (zastavení 2 Holčovice)

Drahý kov v řece, jámy, štoly, ruce nás pálí, záda bolí, někde jsou železné hamry, jinde zlata více, jak na tom byly Holčovice? Jen lesy, zlato nebylo, prý vodou se tu léčilo.

Co bylo na domě, který tvořil hranici mezi Dolními a Horními Holčovicemi?

7
8

2 (zastavení 9 Osídlení)

Když v údolí už místo není, zabořím pluh i do kamení, vypěstuji len a obilí, vyrobím košík či látku utkám za chvíli.

Jak se jmenují pruhy kamení vysbíraného z polí, které tvořily hranice pozemků?

6

3 (zastavení 10 Adamov)

Dneska už jenom kamení zbylo z roubených stavení.

Kdo to asi tehdy byl, kdo osadu zde založil?

5

4 (zastavení 11 Karlovice)

V Karlovicích to bylo prosté, zmizely hamry a přijeli lázeňští hosté.

Jak se německy jmenovala první osada na místě Karlovic, kde se zpracovávala železná ruda?

10

5 (zastavení 12 Lesnictví)

Řekni mi milý hospodáři, čemu se v Holčovicích daří. Co zaměstnává místní muže? V lesích tu každý kácet může. Po úzkokolejné dráze, vzácné dřevo modřínu se sváží snáze, vozík pak párem koňů vytáhnou ve Spáleném zpátky domů.

Co drží v ústech lesní muž na dřevěné plastice v přístřešku?

3

6 (zastavení 15 Hejnov)

Pole a les nám dává obživu, musíme je bránit, abychom zůstali naživu. Hanuš Kryštof vlastnil panství kolem Albrechtic, po Bílé Hoře už neměl nic.

Jak se jmenoval vlastník panství, do kterého Hejnov spadal? Hanuš Kryštof …

Z
4

7 (zastavení 16 Spálené)

O Velikonocích mi za tu šichtu, potvrdili dědičná práva na svobodnou rychtu. Panstvu se hned tak někdo nezavděčí, naše obec musí bránit zámek Hošťálkovy v čase nebezpečí.

Jak se jmenoval první rychtář ve Spáleném?

2
11

8 (zastavení 17 Komora)

Pán z Albrechtic s chotí v tomto roce, dali svolení postavit novou ves na potoce, žili tu však hlavně chudí poddaní, málokdo mohl chodit se střelnou zbraní. Z veliké hloubky 1200 m sirovodíková minerální voda vyvěrá, na mužskou sílu a ženskou krásu prý vliv má.

Proč se jí asi říká … doplňte z textu

Tajenka

Jak se jmenuje období, kdy poprvé došlo k většímu osídlení zdejšího kraje?

410731
3117112859610

Pokud jste vyluštili tajenku, pak se můžete zapsat do knihy pokladu v ptačí budce u rozhledny a získat razítko.

Další hry: