Zlatohorsko, kraj pokladů, pojďme ho spolu hledat!

Zlato stálo u samého počátku osídlení Jeseníků. Právě zlato hledali v horách první prospektoři. Za nimi přišli horníci, kteří již v 11. století začali dobývat v horách tento vzácný kov. U dnešních Zlatých Hor tak začaly vznikat osady. Zlato se těžilo nejprve rýžováním, později dolováním.

Více informací naleznete zde.

Tajenka vám prozradí, jak se jmenovala první opevněná hornická osada, kterou založil rytíř z rodu, jehož jméno osada nese.

Hledejte odpovědi do tajenky v okolí Zlatokopeckého srubu. Napovědět vám mohou naše exponáty i naučné tabule.

(1) Tabule u Zlatokopeckého srubu

Na dole Měkký cech byly nalezeny v 16. století valouny ryzího zlata
o hmotnosti 1,38 a 1,78 kg. V čem bylo zlato ukryto?

(2) Tabule u brodu

Najděte na tabuli jméno zlatonosné říčky, která protéká skanzenem.

(3) Tabule Hornická osada

Jak se jmenuje zvon na naší zvoničce? Víte, k čemu sloužil?

(4) Zvonička

Najděte na zvonu nápis. Která svatá je na něm zvěčněna?
Víte, koho je patronkou?

(5) Vozík

Na černém vozíku nedaleko Hornické osady je znak horníků – překřížení hornické náčiní. Které náčiní to je?

(6) Strážní věž

Jak se nazývá štola, která byla na místě dnešního železničního přejezdu a je zmiňována na starých listinách okolo roku 1450?

Když vyluštíte tajenku, můžete si přijít pro razítko do Zlatokopeckého srubu.

Další hry: