Poklady pod Kapličkovým vrchem

Malá Morávka

V Malé Morávce stojí – kaplička na vrchu, jež nazývá se Kapličkový,
vede k ní úzká cestička – nahoře výhled, dole podívat se můžeš do stodoly.
Ta stodola jmenuje se Schindlerova, v ní místní historie muzeum,
pod střechou samonosná konstrukce lamelová drží pohromadě tento dům.
V muzeu keramika z dob velké kolonizace, stroje a náčiní na zemědělské práce, a jak tajenka prozradí, jsou tam i další historické poklady.

Pod horami se otevírá zem, třeba zbohatneš tam právě ty,
bohatství přinese prý všem, kdo přijdou a nebojí se lopoty.
Páni nás lákají za hory za doly, že i kus půdy nám dají,
od kopání už máme mozoly, záda jen dřinu znají.

Tajenka vám prozradí, jak se nazývá kámen, který vytyčoval důlní míru.

Můžete si ho prohlédnout v muzeu v Schindlerově stodole v otvírací době, kterou najdete na www.muzejnik.cz a www.malamoravka.cz

Informace do tajenky hledejte na Kapličkovém vrchu.

  1. Prý to není lež, že stávala tu kdysi opevněná věž. Jaká byla?
  2. Pověst praví, že někdo ze Schilderů, co vlastnili tu hutě, nebyl zdravý. Nechtěl však ještě do hrobu, proto slíbil, že postaví kapli, když překoná tu chorobu. Jaká choroba to byla?
  3. Kaple jim byla drahá velice, pojmenovali ji na počest Nejsvětější …….
  4. Kaple později chátrala, tak už to chodí, při přestavbě byly použity původní stropní ……. v nové zděné lodi.
  5. Co historie dále praví? Věřte, že rok 1727 našel se na……. v lucerně věže.
  6. Lidé se o kapli starali, když ohlédneš se zpět, poničena byla až po roce 1945. Malé rokokové varhany zavál sníh, zbyl jen jeden ze čtyř ……. pozdě barokních.
  7. Na úbočí vrchu, kde stojí kaplička, důlní díla a štoly se objevily, v muzeu najdete archeologické nálezy, podle nich zde ……. a zpracovatelé železa žili.
  8. Že ani dnes na kapličku nezapomínáme, na tabulce na jejích zdech zaznamenáno máme. Opište z kamenné tabulky horní řádek nápisu.
  9. Ostroh kolem kaple obklopuje les, spousta statných stromů roste tam dnes. Jak se jmenuje druhovým jménem ten, který je zákonem od roku 1999 chráněn?

Po vyluštění tajenky najděte ptačí budku s razítkem u Schindlerovy stodoly.

Další hry: