Zřícenina hradu Fürstenwalde

Hrad stával na Zámeckém vrchu nad soutokem Střední a Bílé Opavy. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen obvodové hradby, vyčnívající jen velmi málo nad terén, a zbytky základů vnitřních hradeb.

Další hry: