Kostel Panny Marie Pomocné a křížová cesta

Čtyřřadá lipová alej vedoucí ke kostelu na Uhlířském vrchu byla vysázena v letech 1766 až 1770. Na vrcholku Uhlířského vrchu je poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné a je odsud nádherný výhled do okolí. U horní části aleje poutníky ke svatostánku provází velice originální křížová cesta.

Informační centrum Jeseník, Katovna

Katovna je měšťanským domem vystavěným v barokně-rokokovém stylu opředená legendou o tom, že zde žil jesenický kat. V současné době se zde nachází informační centrum. 

Kaple V Lipkách

Filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách, je nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Kaple V Lipkách, jak se katolická svatyně nazývá už odnepaměti, je právem považována za perlu severomoravského baroka.

Ruda – Křížová cesta na Křížový vrch

Pozoruhodná barokní Křížová cesta (možná spíš už rokoková) od kostela v Rudě k vrcholu Křížového vrchu (589 m). 

Galerie Marie Kodovské

Galerie Marie Kodovské

Galerie Marie Kodovské sídlí v domě, ve kterém v letech 1946 až 1992 žila a tvořila významná art brut malířka a básnířka Marie Kodovská (1912-1992).

Expozice Hedva Český Brokát

Expozice Hedva Český Brokát

Externí expozice Městského muzea Rýmařov s názvem Dějiny textilnictví na Rýmařovsku sídlí v areálu firmy Hedva v Rýmařově. Expozice mapuje dějiny textilnictví na Rýmařovsku, vývoj textilní výroby na Rýmařovsku od středověku až po současnost.

Radnice Rýmařov

Dominantou hlavního náměstí Míru a jednou z nejvýznamnějších památek města Rýmařova je bezesporu budova radnice. Monumentální raně barokní stavba s věží stojí v samém středu náměstí. Dodnes slouží jako radní dům a informační centrum.

Dobřečovské skály

Poblíž Dobřečova – části obce Horní Město – se nacházejí asi 10 m vysoká izolovaná rulová skaliska, která jsou využívána jako přírodní horolezecká stěn

Čertův kámen (Kamenná sfinga)

Menší skála složená ze dvou bloků, které jsou na sobě položeny tak, že útvar připomíná sfingu. Dříve se nazývala Lämmersteine, tedy jehněčí nebo beránčí kámen.

Zřícenina hradu Rabštejn

Hrad Rabštejn byl nejvýše položeným hradem historické Moravy. Z vlastního hradu se zachovaly jen nepatrné zbytky zdí, jimiž se procházelo do hradního dvora. 

Rešovské vodopády

Říčka Huntava zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. V místech vodopádů překonává Huntava pruh tvrdší horniny (porfyroidu). Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký.

Zámek Janovice

Zámek byl postaven někdy v l. 1520–1530 Petrem ze Žerotína v renesančním slohu. Další majitel, hrabě Harrach, v pol. 18 stol. nechal zámek rozšířit a v l. 1763–1765 bylo přistavěno severní a západní křídlo. Státní archiv zde sídlil do roku 2001, po té mělo část zámku v pronájmu město Rýmařov a od roku 2019 je …

Kostel sv. Michaela

Římskokatolický farní kostel sv. Michala stojí v severní části historického jádra města, na hraně svahu k Podolskému potoku. Vznik kostela nesporně souvisí se založením města Rýmařova nejpozději v 70. (60.) letech 13. století.

Geologická expozice Hrádek

Lokalita Hrádek, která se nachází nedaleko od nám. Míru v Rýmařově, je využívána jako externí součást geologické expozice Městského muzea Rýmařov a expozice představující historii tohoto místa.

Městské muzeum Rýmařov

Muzeum v Rýmařově bylo založeno v roce 1901. Sbírky pochází z darů obyvatel města a blízkého okolí, nebo z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině (např. Afrika, Amerika, Orient). 

Sklárna Jakub

Sklárna se zaměřuje na výrobu skla, které imituje historické výrobní postupy. Specialitou je sklo nazelenalé barvy – též zvané lesní sklo.

Petrovy kameny

V Hrubém Jeseníku nedaleko Pradědu se nachází legendami opředená skupina skal Petrovy kameny. Byly vyhlášeny přírodní rezervací a jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Nejsou však přístupné veřejnosti. Kolem prochází hlavní hřebenová trasa.

Horská chata Švýcárna

Turistická chata Švýcárna je jedna z nejstarších budov v oblasti Jeseníků. Byla postavena již v roce 1887, avšak její historie sahá ještě hlouběji. Švýcárna je ukázkovým příkladem přeměny pastevecké salaše na klasickou horskou chatu.

Poutní kostel Panny Marie Pomocné

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) se nachází poblíž města Zlaté Hory na východním svahu Příčné hory, jež je poznamenaná staletou hornickou činností, která se nám připomíná takřka na každém kroku.

Poštovní štola

V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá alofánová výzdoba.

Jeseníky hrou