Kostel Narození Panny Marie

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Andělské Hoře je raně barokní stavba z roku 1672. Byl upraven roku 1719, po požáru roku 1734 a zhruba v polovině 19. století. Jde o trojlodní kostel s majestátní, 54 metrů vysokou věží, zakončenou barokní přílbou a dvěma věžními báněmi.

Památník letu první družice do vesmíru

Památník vznikl v roce 1960 a je zmenšenou kopií památníku stojícího v Moskvě. Připomíná rok 1957 a let první družice do vesmíru.

Hotel Paramon

Hotel Paramon se nachází v krásném prostředí pohoří Jeseníků, jejíž dominantou je nejvyšší hora Praděd. Okolí Suché Rudné láká svou přírodou ke strávení nádherné dovolené jak v létě tak i v zimě. Hotel Paramon leží asi 7km od Karlovy Studánky a je postaven ve stylu zapadajícím do horského prostředí a nabízí běžný komfort horského hotelu.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice se zvoničkou stojí uprostřed Suché Rudné. Byla postavena dle údaje na korouhvičce v roce 1796, některé prameny však hovoří i o datu 1720.

Dostihové závodiště

Dostihové závodiště ve Světlé Hoře bylo vybudováno v 2. polovině 80. let minulého století Státním statkem Bruntál. V roce 1987 byly dokončena stáj pro koně, v roce 1989, přesně pak 15. července, byl otevřen celý areál dostihové závodiště, který měl kromě dostihů a tréninku koní sloužit i pro pořádání zemědělských výstav.

Dub u rybníčku

Památný strom.

Farma U Stromovouse

Kozí farma ve Světlé Hoře.

Zřícenina hradu Freudenstein

Hrad měl obdélníkový půdorys o délce kolem 54 metrů a šířce 16 metrů. Byl opevněn valem a příkopem a zčásti mu poskytovala přirozenou ochranu příkrá skála. Jeho existence postupně upadala v zapomnění a teprve v 19. století byl odkryt při výstavbě nové silnice z Andělské Hory do Vrbna, na niž bylo také použito kamene z …

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie v obci Ludvíkov je filiální kostel postavený v 18. století a kulturní památka České republiky.

Dřevěná kaple

V obci Ludvíkov, která leží mezi Vrbnem pod Pradědem a lázněmi Karlova Studánka, byla roku 1923 postavena dřevěná kaplička, která slouží jako památník obětem 1. světové války.

Vyhlídka Na Brantlochu

Cesta vede nad údolím Ludvíkova, oblastí zajímavých skalních útvarů až na vyhlídku nad hlubokým údolím Brantloch.

Vyhlídka Nad Ludvíkovem

Vyhlídka Franze Josefa nad Ludvíkovem.

Zřícenina hradu Fürstenwalde

Hrad stával na Zámeckém vrchu nad soutokem Střední a Bílé Opavy. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen obvodové hradby, vyčnívající jen velmi málo nad terén, a zbytky základů vnitřních hradeb.

IS CHKO Jeseníky a geologická expozice

Expozice dokumentuje geologický vývoj celého Jesenicka. Na začátku naučné stezky je umístěna informační tabule, která informuje návštěvníky o geologii Jesenické oblasti. Návštěvníci se zde mohou seznámit s typickými horninami regionu.

Rozhledna Na Skalce

Samotná rozhledna je 20 m vysoká a perličkou je, že jako předloha pro návrh této vyhlídkové věže byl vybrán model dnes již neexistující rozhledny, která až do roku 1946 stála na nejvyšší hoře Jizerských hor – Smrku.

NS Údolím lapků z Drakova

Tato stezka je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Nachází se zde zříceniny starých hradů a je opředeno pověstmi o lapcích a loupežnících.

Lorenzova dřevouhelná huť

Vysoká pec je cennou a ojedinělou památkou na dobu rozmachu železářství v kraji a byla vybudována kolem roku 1807 jako součást závodu na výrobu a zpracování surového železa. Ve 20. letech byla huť již ve velmi špatném stavu a pravděpodobně nebyl další provoz možný.

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny je barokní jednolodní zděná stavba s půlkruhovým závěrem. Západní strana je zaoblená. Na jižní straně je přistavěna hranolová věž. Na severní straně je přízemní sakristie a přistavěná kaple. Věž je zakončená cibulovou střechou s lucernou krytá plechem. Střecha lodi je sedlová a krytá plechem, sakristie má střechu pultovou, krytou plechem.

Mořské oko

Karlovické jezírko, nazývané Mořské oko, nevzniklo přirozenou cestou. Na konci 19. století zde byl břidlicový lom, který je nyní zatopený vodou.

NS Cesta kolem vody